al-Fawzân om att skänka Qur’ânens översättning till en hedning

Fråga: Får jag skänka Qur’ânens översättning till en hedning?

Svar: Det är inte tillåtet att skänka Qur’ânen till en hedning. Det är inte heller möjligt att översätta Qur’ân-verserna till ett annat språk. Det är betydelsen som översätts. Den är dock tillåten att skänka. Exempel på det är Ibn Kathîrs och as-Sa´dîs förklaringar. Det kallas varken för Qur’ân eller Mushaf. Det är en tolkning av Qur’ânen.