al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt XXIII

Ljudet är dåligt och det enda som vi kunde uppfatta av frågan var domen för att låta intellektet gå före profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah…

Svar: Det är tvivelsutan en uttrycklig otro. Att verkligen få reda på att det är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal och därtill ge företräde till sitt intellekt och vägra tro på hadîthen om så sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt den är en uttrycklig otro. Frågan behöver ingen större forskning. Ty han beljuger Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Men om han [oklart ljud] hadîthen för att han inte känner till dess berättarkedja och i fall den är autentisk, kan han ursäktas till dess att han får reda på berättarkedjan. Detsamma gäller om han vet att berättarkedjan är autentisk utan att förstå hadîthens innebörd då det inte finns någon som har klargjort den för honom. Han avvisar den för att han inte vet vad den betyder. Han ursäktas för sin okunnighet eftersom ingen har klargjort dess betydelse för honom.

Angående personen som vet vad hadîthen betyder och att dess berättarkedja är bekräftad och ändå envisas och låter intellektet gå före sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord beljuger han sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).