al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt XXII

Fråga: Är det korrekt att säga att när al-Ma’mûn tvingade människorna att säga att Qur’ânen är skapad [oklart ljud]?

Svar: Det är otro att anse att Qur’ânen är skapad. Men de säger att al-Ma’mûn var okunnig om den här frågan, att han följde Mu´tazilah blint och att det inte skedde avsiktligt. Därför gör de inte Takfîr på al-Ma’mûn. Ty han ansågs vara okunnig inom den här frågan. Han gjorde det utav blint följe av Mu´tazilah. Det var de som manipulerade honom med den och bad honom verkställa den. Han ursäktas alltså för sin okunnighet. Skulle han däremot avse den hade han varit otrogen liksom Djahmiyyah.