al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt XVII

publicerad
24.11.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=128889

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Skall personen som förnekar något allmänt känt från religionen förklaras som otrogen av vem som helst eller måste det vara de lärda som gör det?

Svar: Om han är okunnig och inte känner till religionens frågor, klargörs och förtydligas de för honom.

Om han efter att ha fått kunskap och klargörande fortsätter, döms han för avfall.

Det är dock de lärda med djupt rotad kunskap som tar sig an det. Det är inte vem som helst som kan ta sig an Takfîr och domar för avfall. Det är inte vem som helst som kan ta sig an det.