al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt XVI

publicerad
30.10.2012

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Bayân li Akhtâ’ Ba´dh-il-Kuttâb, sid. 102
Översättning: Darulhadith.com

Den som dyrkar skulpturerna på gravarna utav okunnighet, förklarar vi sanningen för och kallar honom till Tawhîd. Skulle han därefter fortsätta dyrka gravarna på så sätt att han ber dem om hjälp och tjänster, är han en hedning som har lämnat religionen. Härmed är han som de forna hedningarna som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till Tawhîd och vägrade. Istället sade:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

”Han gör ju alla gudar till en gud? Det är högst märkligt!”1

Okunnigheten försvinner med klargörandet. Efteråt är det endast en omedgörlig person som vägrar följa sanningen som föredrar villfarelsen.

1 38:5