al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt XIX

Fråga: I vårt land finns det många som tillskriver sig islam samtidigt som de inte förrättar bönen. Hur skall vi förhålla oss till dem när vi gör Takfîr på dem som inte förrättar bönen?

Svar: De är kanske okunniga. Förklara bönens plikt för dem och att den är en av islams pelare. Förklara det för dem. Om de efter klargörandet avsiktligt vägrar att be är de otrogna. Härmed behandlar ni dem som otrogna, ty de har ingen ursäkt längre.