al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt XIX

Fråga: Vissa lärda argumenterar med hadîthen om mannen som befallde att hans aska strös i luften för att okunnigheten är en ursäkt, medan vissa lärda säger att han förnekade något som var oklart för honom…

Svar: Okunnigheten är ingen ursäkt. Okunnigheten är endast en ursäkt i fall det inte går att lära sig och det inte finns någon som kan lära personen. Denne ursäktas för sin okunnighet till dess att det finns någon som kan lära honom och förklara för honom:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

”Vi straffar inte [ett folk] förrän Vi sänt ett sändebud [till dem].”1

117:15