al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt XIV

publicerad
31.07.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/Mowalat–1426-3-22_0.mp3

Datum: 1426-03-22/2005-05-01

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Hädar en person om han faller i någon av det tio faktorerna som nollställer islam? Vem är det som skall göra Takfîr på honom för det?

Svar: Den som frivilligt faller i otro eller uttalar otro hädar. Vi dömer honom utmed det uppenbara. Vad gäller vad som finns i hans inre, låter vi Allâh sköta det. Det enda undantaget är om han är okunnig om något som han kan vara okunnig. I detta fall förklarar vi för honom. Om han fortsätter, hädar han. Om han är okunnig om något som han kan vara okunnig på så sätt att han kommer från ett avlägset land och inte vet att detta är otro eller avguderi, förklarar vi för honom. Om han accepterar det, tillkommer Allâh lov och pris. Om han inte accepterar, anser vi honom vara otrogen efter klargörandet.

Angående den som lever bland muslimerna och går i muslimska skolor och bor i muslimernas hem och hör Qur’ânen och faller i en faktor som nollställer islam, råder det inga tvivel om hans otro. Han är inte ursäktad.