al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt XIII

publicerad
24.04.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/tg–1431-6-11.mp3

Datum: 1431-06-11/2010-05-24

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: I förra veckans Tawhîd-lektion nämndes det att personen som förnekar något av Allâhs namn och egenskaper eller tror på panteism eller panenteism inte hädar om han är okunnig eller följer någon blint till dess att han får reda på sanningen…

Svar: Det beror på att dessa frågor är dolda och behöver klargöras. Det är möjligt att personen följer någon blint i den här frågan då han själv inte har kunskap om den.

Fråga: Varför ursäktas inte då lekmannen som dyrkar gravar till dess att han får reda på sanningen?

Svar: Därför att lekmannen har någon som varnar och skrämmer honom. Om han inte hade haft det, skulle även han varit ursäktad. Men denne har någon som varnar och skrämmer honom. Han hör Qur’ânen. Han önskar dock inte detta. När han hör detta säger han att detta är extremisternas och Wahhâbiyyahs religion.