al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt XII

publicerad
23.04.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/5876

Datum: 1431-06-04/2010-05-17

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Den här veckan nämndes det i Tawhîd-lektionen att det är otro att inte tro på Allâhs namn och egenskaper. Är det otro så fort man förnekar dem eller först när man förnekar dem efter att ha fått reda på sanningen?

Svar: Om han är okunnig, måste han först få reda på sanningen. Men om han läser Qur’ânen och hadîtherna och har kunskap om detta och nonchalerar det, hädar han i och med att han är omedgörlig.