al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt VI

publicerad
26.06.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/9462

Fråga: Om en muslim dör efter att ha uppfyllt alla islams pelare och gjort större avguderi som att slakta för någon annan än Allâh och göra Tawâf runt gravar på grund av okunnighet då han trodde att det var korrekt på grund av de vilseledda lärda i landet och för att han inte fick reda på sanningen – anses han vara otrogen som hamnar i en evig eld?

Svar: Vi anser honom vara utmed tillståndet som han dog i. Om han dör efter att ha tillbett andra än Allâh, slaktat för andra än Allâh och gjort Tawâf runt gravar, anser vi honom vara avgudadyrkare. Vi har endast det ytliga att gå efter. Vi anser att han är avgudadyrkare och behandlar honom som avgudadyrkarna i och med att han dog i ett polyteistiskt tillstånd.

Okunnighet är inte alltid en ursäkt. Han som lever med muslimerna i ett muslimskt land och hör Qur’ânen och de lärdas ord och förblir i sitt tillstånd utan att bry sig, ursäktas inte. Han har fått reda på sanningen som han inte har brytt sig om.

Att blint följa de vilsna lärda är ingen ursäkt. Han både förstår och ser. Att höra Qur’ânen, Hadîth och de lärdas ord utan att bry sig och istället följa de vilsna är ingen ursäkt hos Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Bevisen har fastställts för honom, men han ignorerade dem för att förbli utmed det som den ene och den andre var upprättade på. Han kommer inte att gagnas av någon Shaykh eller lärd hos Allâh på Domedagen.

Fråga: Kommer han att vistas för alltid i Elden?

Svar: Om han dog i ett polyteistiskt tillstånd, förblir han i Elden. Han tillhör Eldens folk. Även om han gjort islams pelare, är de ogiltiga med det. Islams pelare är ogiltiga med avguderi. Om han bad, fastade, vallfärdade och uttalade trosbekännelsen, gagnas han inte så länge han vid sidan av det föll i större avguderi som annullerade och upphävde dessa handlingar och uttalanden.