al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt V

´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://alfawzan.ws/node/9450

Fråga: Den som inte vet att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är det sista sändebudet eller att hans budskap är allomfattande för att han inte har fått reda på bevisen – ursäktas han för sin okunnighet?

Svar: Om en person som han kan vara okunnig om sådant för att han exempelvis lever långt borta så att han inte tar del av något och inte hör något, ursäktas han för okunnighet. Men om han lever bland muslimerna och hör Qur’ânen och idag hör även de flesta föreläsningar, lektioner, konferenser och tal i radiostationerna, ursäktas han inte.

Kunskapen har spridits nu. Bevisen har fastställts. Kunskapen har spridits via median till hela världen och inget är kvar. Det är en vishet från Allâh (djalla wa ´alâ) så att människorna inte skall säga på Domedagen att det inte har kommit någon till dem som har gett glada budskap och varningar.

Förr spreds kallet via muslimernas kamp i öster och väster. När kampen upphörde, kom dessa apparater som förmedlar Budskapet till människorna. Därmed har ingen någon ursäkt.