al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt IX

publicerad
22.02.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/12520

Datum: 1431-07-22/2010-07-03

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Ursäktas en person för att vara okunnig inom trosrelaterade frågor?

Svar: Allâh har utrotat okunnigheten med kunskapen. Allâh har sänt Sitt sändebud och uppenbarat Sin skrift. Den hedniska tiden har upphört. Kunskapen har spridits. Den är underlättad. Ingen ursäktas för att förbli okunnig om han förmår lära sig och fråga. Han har ingen ursäkt. Han är försumlig.

Skulle han däremot befinna sig på en avskärmad plats i världen och har inte hört något och har ingen att fråga, ursäktas han. Han tillhör dem som inte har fått någon profet:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

”Vi straffar inte [ett folk] förrän Vi sänt Vårt sändebud [till dem].”1

Denne har inte fått reda på budskapet. Han är avskärmad.

Angående den som får reda på budskapet och hör Qur’ânen som Allâh (djalla wa ´alâ) sade om:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

”Denna Qur’ân har uppenbarats för mig för att jag med den skall varna er och alla som nås av den.”2

är han inte ursäktad. Han är försumlig.

1 17:15

2 6:19