al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt III

publicerad
21.06.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/9448

Fråga: Hur kommer det sig att man är ursäktad om man dödar utav okunnighet till skillnad ifrån om man är okunnig inom trosrelaterade frågor?

Svar: Det gäller även trosrelaterade frågor om man inte har fått ta del av någon kunskap. Han är ursäktad om han inte har fått reda på något. Exempel på det är personen som sade:

”Bränn mig. Om Allâh klarar av att få mig att återuppstå, kommer Han att straffa mig.”

Här är okunnighet en ursäkt. Det gäller som sagt även inom trosläran. Han ursäktas tills han lär sig:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

”Vi straffar inte [ett folk] förrän Vi sänt sändebud [till dem].”1

1 17:15