al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt II

publicerad
21.06.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/9466

Fråga: Finns det någon klar princip kring att okunnighet om handlingar är en ursäkt?

Svar: Det finns två typer av okunskaper.

Den första är okunnigheten som inte kan avvärjas som att bo på en plats utan lärda och inte få reda på något. Denne ursäktas för sin okunnighet.

Angående den andra typen som kan avvärjas om han frågar, lär sig, söker efter sanningen och finner någon som klargör den för honom, ursäktas han inte för okunnighet. I detta fall är det han som står för försumligheten och vårdslösheten.