al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt 42

Fråga: Hädar personen som går till fromma och rättfärdiga människors gravar, liksom al-Husayns grav, för att åkalla dem och avlägga eder för dem? Måste ursäkterna upphöra först?

Svar: Finns det tvivel om att han hädar? Han hädar. Han har dyrkat andra än Allâh. Han slaktar för andra än Allâh, avlägger eder för andra än Allâh, ber andra än Allâh om hjälp. Vi dömer honom för otro utmed hans uppenbara handlingar och gärningar. Vi dömer honom utmed det han visar. Det är inte dolt för honom. Han lever bland muslimer. Han hör varningar för avguderi. Han är inte ursäktad. Ty han lever i ett muslimskt land och hör predikan, tillrättavisningar, Qur’ânen och varningar för avguderi.