al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt 37

Fråga: Ursäktas människan för sin okunnighet inom trosrelaterade frågor eller faktorer som utesluter en ur religionen?

Svar: Okunnighet i form av ursäkt delas upp i två typer:

1 – Inom klara och tydliga frågor. Här ursäktas man inte för okunnigheten om man har nåtts av Qur’ânen. Qur’ânen förbjuder avguderi, förbjuder otro, förbjuder otukt, förbjuder ränta. Dessa frågor är klara. Den arab som hör talas om dem i Qur’ânen förstår dem.

2 – Oklara frågor som behöver de lärda som klargör dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det lovliga är klart och tydligt och det olovliga är klart och tydligt och däremellan finns tvetydigheter som många människor inte känner till.”

Dessa frågor skall hon fråga om för att vägledas till det rätta. Hon skall inte förbli okunnig om hon kan lära sig och fråga. Hon skall inte förbli okunnig.