al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt 36

Fråga: Säger man att personen som praktiserar avguderi, som att be någon annan än Allâh om tillfrisknande för den sjuke, är en avgudadyrkare eller att hans handling är avguderi med tanke på att han tror att det inte finns någon sann gud utom Allâh, fastar och vallfärdar?

Svar: Om han inte har någon ursäkt som avvärjer hans avguderi, är han en avgudadyrkare. Om han emellertid är okunnig eller följer någon blint eller har missuppfattat något som han själv tror är korrekt, klargör man frågan för honom. Om han då skulle fortsätta, anses han vara en avgudadyrkare då hans ursäkt är borta.