al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt 34

Fråga: Görs det Takfîr på den som ber döda om uppehälle eller vägledning?

Svar: Tvivelsutan. Han har tillbett någon annan än Allâh. Han är en avgudadyrkare. Det enda undantaget är om han inte vet vad Tawhîd och avguderi är för något. Han må komma från ett land där han inte har hört Qur’ânen eller något annat. Denne skall det klargöras för.

Vad beträffar den som är uppvuxen i ett muslimskt land, har lärt sig, hört och läst och ändå fortsätter hålla fast vid sitt tillstånd, så görs det tvivelsutan Takfîr på honom. Han är inte ursäktad.