al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt 32

Fråga: Kan berättelsen om Dhât Anwât bevisas för att den nye muslimen ursäktas för sin okunnighet?

Svar: Ja. De gjorde inte det. De bad om det utav okunnigt. När Mûsâ och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) klargjorde det för dem upphörde de. Om den okunnige gör något förbjudet eller säger något som är avguderi och blir påmind varefter han slutar, är han inte skyldig något. Den okunnige ursäktas efter att det har klargjorts för honom.