al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt 24

Fråga: [Oklart ljud]

Svar: Det finns inget behov av att [oklart ljud]. Det talet är falskt. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

”De hädar som säger: ”Allâh är Messias, Maryams son.”1

Allâh sade att de är otrogna. De säger att Messias är Allâh, Allâhs son eller en i treenigheten. De säger så och erkänner det. De kallar honom för ”Herre” och [oklart ljud]. De har inte övergett den trosläran. Allâh sade att de är otrogna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över judarna och de kristna. De tog sina profeters gravar till böneplatser.”

De har fortfarande samma troslära. De tar gravar till böneplatser.

Den som inte gör Takfîr på dem och känner till dessa frågor är otrogen liksom de är otrogna. Den som påstår att de är troende och jämlika med muslimerna och att de alla tror på Allâh är otrogen liksom de är otrogna. Det enda undantaget är om han är okunnig. I så fall skall han läras och få frågan klargjord. Skulle han kvarhålla sin åsikt är han otrogen. Den som inte gör Takfîr på den otrogne är själv otrogen. Det är en princip. Den som inte gör Takfîr på den otrogne är själv otrogen. Ty han har tillåtit otro. Han har tillåtit de kristnas lära att Messias är Allâhs son eller en i treenigheten, judarnas och de kristnas gravdyrkan med mera.

Tror judarna och de kristna på Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Tror de på Qur’ânen? Är den som förnekar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och Qur’ânen troende? Jag svär vid Allâh att han inte är troende.

15:17