al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt 20

Så länge en person inte gör något som motstrider islam får man ha en god tanke om honom och betrakta honom som muslim. Detta gäller även om han skulle falla i synder så länge det inte rör sig om avguderi och otro. En person som faller i synder skall inte förklaras som otrogen förrän han gör något som är känt bland de lärda för att annullera islam. Därtill skall han inte ha någon ursäkt. Han är kanske okunnig. Han har kanske nyligen konverterat till islam och vet inte att handlingen är otro.

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade erövrat Makkah begav han sig mot Hunayn för att kriga. Han hade flera nya konvertiter från Makkah med sig. En av dem var Abû Wâqid al-Laythî (radhiya Allâhu ´anh). På vägen såg de hur hedningarna stod hängivet vid ett cederträd. De hade hängt upp sina vapen i det i hopp om välsignelse. De nya konvertiterna sade då: ”Allâhs sändebud! Låt oss ha ett träd att hänga vapen i såsom de har ett träd att hänga vapen i.” Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde inte Takfîr på dem bara för att de var okunniga. I stället sade han:

”Allâh är större! Allâh är större! Allâh är större! Det är [de tidigare] vägarna. Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att ni sade det israeliterna sade till Mûsâ:

اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

”Låt oss få en gud liksom de har gudar!”12

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde dem och förklarade för dem att deras utlåtande var som israeliternas med Mûsâ. I och med att de inte kände till domen, förklarade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den för dem och att handlingen är avguderi. Eftersom de var okunniga ursäktade han dem för deras okunnighet. Han gjorde inte Takfîr på dem.

Varje ny konvertit som inte får tillfället att lära sig islams domar och faller i synd inklusive avguderi och otro skall få frågan klargjord. Islam skall förklaras för honom. Faktorerna som nollställer islam skall förklaras för honom. Om han efter det skulle vägra att ta till sig betraktas han som otrogen.

17:138

2Ahmad (6/225) och at-Tirmidhî (2180).