al-Fawzân om att ogilla månggifte

publicerad
03.04.2010

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=1804

Fråga: Vad är domen för att ogilla månggifte samt få andra att ogilla det? Är det Sunnah att gifta sig med flera kvinnor eller endast med en?

Svar: Det är inte tillåtet att ogilla det Allâh har föreskrivit och få andra att ogilla det. Det anses vara avfall från religionen. Allâh (ta´âlâ) sade:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

”… därför att de känner motvilja mot det som Allâh har uppenbarat – och så [låter Han] alla deras företag gå om intet.”1

Frågan är alltså allvarlig. Den beror på de otrognas propaganda för att locka från islam. De sprider tvivel bland naiva muslimer som inte har någon kunskap om islamiska föreskrifters domar av vilka månggifte är den största. Månggifte gagnar kvinnan innan den gagnar mannen.

Huruvida grunden ligger i månggifte eller inte, så har jag inte läst något i Qur’ân-tolkarnas ord kring det. Den ädla versen visar att den som klarar av att gifta sig med flera kvinnor och uppfylla deras rättigheter, får gifta sig med högst fyra kvinnor. Den som inte klarar av det omnämnda, nöjer sig med en hustru eller slavinnor.

Den omnämnda rättvisan i frågan berör den möjliga rättvisan inom övernattning, försörjning och bostad. Den omöjliga rättvisan berör hjärtats kärlek som inte är någon orsak till förbjudet månggifte.

1 47:9