al-Fawzân om att kvinnor leder varandra i Tarâwîh

Fråga: Är det tillåtet för kvinnorna att utse en kvinna som leder dem i bönen i Ramadhân och annars?

Svar: Det är tillåtet för kvinnorna att be i samling i Tarâwîh och de fem bönerna och att de utser en kvinna som leder dem i bönen. Det skall ske i någon av kvinnornas hem eller på en plats som är avskärmad från män. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav Umm Waraqah tillstånd att leda hennes familj i bönen i hemmet1.

1Abû Dâwûd (1/158) och ad-Dâraqutnî (1/403).