al-Fawzân om att kvinnan låter naglarna växa

Publicerad: 2011-06-12
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning “Kullukum Râ´in”

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnan låter naglarna växa?

Svar: Det är varken tillåtet för kvinnor eller män. Till den naturliga läggningen och profeternas väg hör att man klipper naglarna. Människan skall inte ta liknelsen av djur som hundar och katter som har klor. Allâh har höjt upp människan över det. Därför skall man inte ta liknelsen av djur och rovdjur.

För det andra samlas smuts under långa naglar. De kan skada hälsan. Även orenhet kan samlas under dem och likaså större orenhet som sexuell orenhet, menstruationsblod och blod från barnasängen.

Dessutom måste vattnet nå hela fingrarna och kroppen. Om naglarna är långa och smutsen under dem hindrar vattnet, är reningen ofullkomlig. Det är som sagt inte tillåtet att ha långa naglar. Det är förbjudet ur flera synvinklar.