al-Fawzân om att kalla sig för Salafî

Fråga: Vissa studenter säger att man inte skall kalla sig för Salafî eftersom det är ett självberöm. Stämmer det?

Svar: Om han säger det utav självberöm är det inte tillåtet, nej.

Om han säger det som ett klarläggande för att han är bland avvikande sekter och grupper och vill avsvära sig dem och säger att han är Salafî som följer Salafs metodik som ett avståndstagande, är det bra.