al-Fawzân om att gå till psykologen

Fråga: Den senaste tiden har psykiska sjukdomar och psykologer blivit allt fler. Det är allmänt känt att deras studier inte är baserade på Qur’ânen och Sunnah. Är det tillåtet för en muslim som förlitar sig på Allâh att gå till dessa psykologer för behandling?

Svar: Ja. Behandla er och behandla er inte med något förbjudet. Allâh har inte sänt ned en sjukdom utan att Han också har skickat ned ett botemedel. Behandling motstrider inte förlitan på Allâh. Den är endast ett tillåtet skäl. Den påverkar inte förlitan på Allâh. Gör skälet och förlita dig på Allâh. Kombinera bådadera.