al-Fawzân om att fråga om visheten bakom en dom

Ljudet är dåligt och det enda som vi kunde uppfatta av frågan var domen för att fråga om visheten bakom olika domar…

Svar: Det är okej att fråga vad visheten är bakom det ena och det andra förutsatt att ens tro och underkastelse inte baseras på kunskapen om visheten. Att fråga för att bli kunnigare, starkare i tron och för känna till visheten är bra. Allâh berättar om visheten bakom många av Sina handlingar till skillnad från andra. Det är okej att fråga om dem förutsatt att tron, bekräftelsen och handlingarna inte beror på det.