Larven i dadeln

Fråga: Vad är domen för att äta larven som finns inne i dadeln? Har den samma dom som dadeln?

Svar: Det är förbisett. Det är förbisett eftersom den är en del av dadeln.