al-Fawzân om Sayyid as-Sâbiq, boken “Fiqh-us-Sunnah” och huvudvärkstabletter under fastan

Fråga: Jag läste i en bok benämnd ”Fiqh-us-Sunnah” att personen som tar huvudvärkstabletter under fastan inte bryter sin fasta då de inte anses vara mat. Stämmer det?

Svar: Nej. Sayyid as-Sâbiqs ”Fiqh-us-Sunnah” är blandad. Däri finns moderna utslag och en förståelse som jag inte vet vad jag skall kalla den för. Däri finns blandade saker och ting. Han är inte pålitlig.

Det är inte tillåtet för fastaren att äta värktabletter. Det spelar ingen roll om de är mot huvudvärk eller något annat. Den som gör det avsiktligt bryter sin fasta.