al-Fawzân om ar-Rays bok ”al-Ilmâm bi Sharh Nawâqidh-il-Islâm”

Fråga: Jag har hittat en bok som säljs i bokaffärerna – han nämnde bokens titel – vari författaren fastställer…

al-Fawzân: Vad heter den?

Frågeställare: al-Ilmâm bi Sharh Nawâqidh-il-Islâm1. Författaren fastställer däri att frågan om att okunnigheten är en ursäkt gäller all otro och att avgudadyrkaren som associerar sig med islam och uttalar trosbekännelsen…

Svar: Det är Irdjâ’. Vi har läst den och insett att det är en Irdjâ’-bok. Den är tvärtemot de annullerande faktorerna som Shaykh-ul-Islâm nämnde. Han påstår att han förklarar boken då han i själva verket avvisar Shaykhen. Den boken måste beslagtas så att man inte bedras av den.