al-Fawzân om al-Qaradhâwî och hans bok ”al-Halâl wal-Harâm”

Det är allmänt känt att dagens muslimer upplever svåra prövningar på grund av strömmen från den västerländska och giftiga civilisationen och alla karaktärer och seder som motstrider många av vår religions domar. Det är obligatoriskt för muslimerna i allmänhet och de lärda i synnerhet att sätta stopp för den här vidriga strömmen för att försvara religionen och krossa tvivlen. I stället för att inta denna ädla ställning, finner vi dessvärre hur vissa av våra lärda och författare sprider många av dessa kommande falskheter och letar efter vad som kan rättfärdiga dem om det så skulle vara på religionens bekostnad. Till följd därav började de leta efter udda åsikter och de lärdas felsteg för att kunna luta sig tillbaka på dem för sina åsikter.

En av dessa är författaren till boken ”al-Halâl wal-Harâm”. Hans bok består till en stor del av det. Jag har uppmärksammat hans fel i den här boken som jag trycker för andra gången.

Författaren

1396-04-27/1976-04-26