al-Fawzân om al-Mûsawîs bok ”Lillâh thumma lit-Târîkh”

Fråga: Vad anser ni om Husayn al-Mûsawîs bok ”Lillâh thumma lit-Târîkh”, också känd som ”Kashf-ul-Asrâr wa Tabri’at-ul-A’immah al-Athâr”? Råder ni oss att läsa den?

Svar: Det finns bättre böcker. Men i och med att han var en av dem (Shî´ah) och avslöjade vissa av deras fel, så är det okej att läsa den ur den synvinkeln. Men det finns som sagt tillräckligt med Ahl-us-Sunnahs böcker som gör att man inte behöver den och i synnerhet Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs ”Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah”.