al-Fawzân om al-Madkhalîs avvisning av ´Abdur-Rahman ´Abdul-Khâliq

Den senaste tiden har fler grupper dykt upp som tillskriver sig Da´wah och går under en särskild ledning åt dem. Varje grupp gör sig en egen, särskild metodik som i sin tur härrör från den splittring, uppdelning och tvist som förekommer mellan grupperna. Detta är något religionen nekar och Boken och Sunnah förbjuder. När då några av de lärda kritiserade dessa märkliga tillvägagångssätt de hade fallit i, motsatte sig vissa bröder och började försvara dem. Till dessa försvarare hör den ädle Shaykh ´Abdur-Rahman ´Abdul-Khâliq. Detta visar han i sina tryckta böcker och hörda kassettband trots att hans bröder har rått honom om det. Sedermera började han likaså tala illa om de lärda som inte håller med honom om hans verk. Han beskrev dem med opassande ord och gav sig även på några lärare som undervisade honom. Den förträfflige Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî tog då på sig att avvisa honom i denna bok läsaren har framför sig vid namnet ”Djamâ´ah wâhidah, lâ Djamâ´ât, Sirât Wâhid, lâ ´asharât”. Jag har läst den och funnit att den uppfyller syftet och lov och pris tillkommer Allâh.

Jag ber Allâh att Han gagnar med den och belönar honom för den och får vår broder Shaykh ´Abdur-Rahmân bin ´Abdil-Khâliq att återvända till sanningen, vilket han har lovat.

Må Allâhs hylla och sända över vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Sâlih bin Fawzân bin ´Abdillâh al-Fawzân

1416/6/14