al-Fawzân om al-Ikhwân al-Muslimûns gyllene regel 2

Fråga: Det finns vissa som har lagt en regel för enigheten, nämligen:

”Vi samarbetar om det som vi är ense och ursäktar varandra inom det som vi är oense.”

Svar: Om det råder enighet om trosläran, stämmer det. Det kan uppstå oenigheter inom förgreningsfrågorna. Om en Mudjtahid har rätt, accepteras hans åsikt, och om han har fel, lämnas den. Om det råder enighet om trosläran och oenigheter inom förgreningsfrågorna, finns det en poäng i det.

Skulle det däremot finnas oenigheter inom trosläran, kan man fråga sig vad man har enats om? I detta fall har vi inte enats om något. Det är till synes det de vill. Det där är inte tillåtet.