al-Fawzân om al-Huwaynîs uppfattning av Tawhîd-ul-Hâkimiyyah

Fråga: Det finns de som säger att Tawhîd-ul-Hâkimiyyah är det mest specifika och unika i Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Stämmer det?

Svar: Enligt honom, ja. Men enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är det mest specifika och unika att endast dyrka Allâh och inte sätta någon vid Allâhs (´azza wa djall) sida. Hâkimiyyah är en typ inom Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Den är inte den mest specifika och unika. Det mest specifika och unika är att endast dyrka Allâh.