al-Fawzân om al-Hawâlîs Takfîr och begreppet “Sahwah”

Fråga: En av dem som kallas för ”Uppvaknandets Mashâyikh” fastställer i sina lektioner att de utspridda synderna som diskotek, alkoholmissbruk och dylikt bevisar att man anser dem vara lovliga, vilket är en större otro1. Är fastställandet korrekt och överensstämmande med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik?

Svar: Ordet ”Uppvaknandet” (Sahwah) är innoverat. Menar han att muslimerna har sovit och vaknat först nu? Vem säger så? Muslimerna är fortfarande vakna sett till sin religion. De har inte alls vaknat nu, som den här säger.

Vad beträffar Takfîr för synder, så hör det till Khawâridjs lära2. Det är de som gör Takfîr för synder som inte är avguderi. Man gör inte Takfîr för synder som inte är avguderi. Dock är syndaren en trotsig syndare (Fâsiq) om hans synd är en stor synd eller olydig om hans synd inte är en stor synd:

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

”Han har ingjutit i er avsky mot otro och mot all synd och olydnad.”3

De är alltså tre nivåer; olydnad, trotsig synd och otro. Man skall inte döma andra människor utan kunskap och insikt.

1Safar al-Hawâlî sade:

”Det finns ett hotell i ett av gulfländerna, Dubai, som heter ”Metropolitan Hotel”. I det här hotellet sägs det öppet att det finns sprit i det. Därtill finns sommarstugor, videofilmer och annat. Det är en fullt öppen inbjudan. De har till och med tagit bilder som intygar om att det finns lättklädd dans med alkoholmissbruk. Vi söker Allâhs skydd mot denna otro. Det är tvivelsutan en klar otro att tillåta något Allâh har förbjudit.” (Sharh at-Tahâwiyyah (2/272))

349:7