al-Fawzân om al-Halabî och utslaget om hans böcker

Fråga: Ni talade om Irdjâ’s uppkomst. Vi har hört att al-Ladjnah ad-Dâ’imah (den permanenta kommittén) har tagit tillbaka sin kritik mot al-Halabîs och Shukrîs böcker och att al-Halabî har besökt kommittén och förklarat detta utslags fel. Stämmer det?

Svar: Allt det är lögn. Kommittén har inte tagit tillbaka något. Den kommer – om Allâh vill – aldrig att ta tillbaka sanningen och den avvisade falskheten. Ingen har besökt kommittén och han har inte besökt kommittén. Och låt oss säga att han har besökt den. Kommittén tar – om Allâh vill – aldrig tillbaka sanningen. Det obligatoriska är att han tar tillbaka sin falskhet och ångrar sig inför Allâh (´azza wa djall).