al-Fawzân om al-Ghazâlî och citat från Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Vad finns det för regel när det kommer till att citera Ahl-ul-Bid´a i böcker? Vi ser hur Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim (rahimahumâ Allâh) citerar vissa Ahl-ul-Bid´a som al-Ghazâlî och andra.

Svar: al-Ghazâlî tillhör inte Ahl-ul-Bid´a. För övrigt är det inte tillåtet att återberätta Ahl-ul-Bid´a. Ty de kan ljuga om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är bara Khawâridj som är ett undantag. De lärda säger att Khawâridj får återberättas eftersom de förbjuder lögn och gör till och med Takfîr på den som ljuger.