al-Fawzân om al-Faqîs kommentarer till Fath-ul-Madjîd

Fråga: Vi har fått in en kommentar som klargör att det är Shaykh Muhammad Hâmid al-Faqîs kommentarer som har granskats av Shaykh Ibn Bâz.

Svar: Shaykh Muhammad Hâmids kommentarer är inte som Shaykh Ibn Bâzs kommentarer. Hans kommentarer kan bestå av saker som kan diskuteras. Shaykh Muhammad Hâmids kommentarer kan bestå av saker som kan diskuteras. Han (rahimahullâh) hade vaksamhet och älskade Tawhîd, men han kan ha fel.