al-Fawzân om al-Bûtîs hat till Salafiyyah och Salafiyyûn

Jag läste en bok vid namnet ”as-Salafiyyah Marhalah Zamaniyyah Mubârakah, lâ Madhhab Islâmî” som är skriven av Dr. Muhammad Sa´îd Ramadhân al-Bûtî. Jag förvånades över rubriken som ger anspråk på att Salaf inte hade någon lära och metodik som vi är ålagda att ha kunskap om och hålla fast vid samt hålla oss borta från lärorna som motstrider den. Men när jag började läsa boken, märkte jag att innehållet är märkligare än rubriken. Däri säger han att det är en innovation att ha Salafiyyah som lära och ger sig på Salafiyyûn. Jag undrar om det här vilda angreppet mot Salafiyyah och Salafiyyûn – inklusive de gamla som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb – beror på hans hat till innovationer och därav hans uppfattning att det är en innovation att ha Salafiyyah som lära. Aldrig i livet! Det är inte hatet till innovationerna som är orsaken. Ty vi har sett honom stödja många innovationer i den här boken. Han stödjer Sûfiyyahs innoverade Adhkâr, kollektiv bön efter de obligatoriska bönerna, vilket är en innovation, resor till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav, vilket är en innovation…

Det klargjorde för oss – och Allâh vet bättre – att orsaken bakom det här angreppet är obehag med Salafiyyahs åsikter som bekämpar innovationer och tankar som många av dagens muslimer har och som inte stämmer överens med Salafs metodik.