al-Fawzân om al-Albânîs dogm

Fråga: Den senaste tiden har det talats mycket illa om imamerna och de stora lärda och i synnerhet deras dogm och däribland ´Allâmah al-Albânî (rahimahullâh). Det finns okunniga och lurade människor som anklagar honom för Irdjâ’. Vad säger ni om den här lögnen och vad anser ni om Shaykh al-Albânî för att få slut på oenigheten mellan studenterna och prövningarna?

Svar: Vi har återvänt till det tidigare samtalsämnet, nämligen att kritisera de lärda och förtala människorna och att det kallas för ”al-Djarh wat-Ta´dîl”. Det är inte tillåtet att tala om lekmännen på detta vis? Vad skall man då säga om de lärda?

Shaykh al-Albânî har gått bort till Allâhs barmhärtighet. Vi hoppas att han förlåts och förbarmas. Han har lagt ned bra med möda. Hans dogm var sund. Om han föll i fel, förlåter Allâh honom. Det är inte tillåtet att utbreda detta och sprida det bland människorna.