al-Fawzân om al-´Urayfîs påstående om de krigande änglarna i Syrien

al-´Urayfî sade:

”En av dem berättade för mig om sin son. Han är gammal man och hans son dog som martyr. Han berättade för mig om sin son. Han sade att hans son gick ut en dag och blev sårad. Sonen kom hem och de försökte behandla hans sår. Rätt som det var kom ett gäng poliser in till dem. De slog sonen och sade upprepande gånger: ”Vilka är de vita ryttarna på de vita hästarna som var med er? Erkänn!” Han svor vid Allâh att det varken fanns ryttare eller vita hästar. Det kan bara ha varit änglar som hade stigit ned från himlen. Därefter dog hans son som martyr.”

Fråga: En kallare sade i en av sina predikan att änglarna steg ned i Syrien och att man har fått med änglar på videoklipp där.  Vad säger ni om det?

Svar: Det är som Allâh vill. Filmade de dem? Det kan vara djävlar som kom så att de fick för sig att de var änglar.

Det finns – om Allâh vill – gott i syrierna. Det råder inga tvivel om att de är förtryckta och angripna. Änglarna stiger dock endast ned till sändebuden (´alayhimus-salâtu was-salâm). De kan stiga ned till de sanna troende, men de syns inte. Vem är det som har sett dem så att de kan säga att änglarna har stigit ned? Ingen ser dem.