al-Fawzân om al-´Urayfî och hans syn på ledarens orättvisa

Programledare:

”Hur kombinerar vi mellan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallning att lyssna och lyda ledaren om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom och det som människorna gör i dag?

al-´Urayfî sade:

”Det finns naturligtvis en skillnad om makthavaren ger sig på en individ. Muslim rapporterar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lyssna och lyd om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom.”

Detta handlar om makthavaren ger sig på en individ som han har ett problem med. Annars är makthavaren bra. Men i detta fall kommer han till en person och pryglar hans rygg och tar hans egendom. Till den här person skall det sägas att inte resa sig upp och mana till revolt eller göra väpnat uppror mot honom. Ty handlingens nackdel är större än att han pryglade dig. Titta om du kan ta dina pengar från honom på ett annat sätt. Det vi talar om är i fall makthavaren tar pengar från hela befolkningen.”

Fråga: Vad säger ni om den som säger att hadîthen att lyssna och lyda om man så skulle bli pryglad endast tillämpas på den rättvise makthavaren som ger sig på en individ…

Svar: Det är hans egen förståelse. Jag har själv hört honom. Det är hans egen förståelse. Han skall inte förklara sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal på det viset. Den här personen följer sin lust och vill tolka sändebudets ord utmed sin lust och begär. Det är inte tillåtet. Han sätter ord i sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mun. Det är väldigt farligt.