al-Fawzân om Ahbâsh och ´Abdullâh al-Habashî

Fråga: Vad anser ni om sekten Habashiyyah som är anhängare till ´Abdullâh al-Hararî al-Habashî? Vad har de för lära?

Svar: Deras lära är gravdyrkan och avguderi vid Allâhs (´azza wa djall) sida. Han är en gravdyrkare och Sûfî. al-Ladjnah ad-Dâ’imah har gjort ett klargörande i vilket de avvisar denna vilsna sekt och  klargör dess metodik.

Det finns en doktorsavhandling på två volymer om Ahbâsh-sekten och deras metodik. Likaså har en syrisk broder vid namnet ´Abdur-Rahmân Dimashqiyyah skrivit en bok om Ahbâsh-sekten. Det har alltså skrivits större och kortare böcker om dem.

Som sammanfattning är de en Sûfî-sekt som ägnar sig åt avguderi och gravdyrkan.