al-Fawzân om Abûl-Hasan al-Ma’ribîs syn på handlingar

Fråga: Abûl-Hasan al-Ma’ribî har sex kassettband i vilka han konstaterar att handlingarna inte utgör någon pelare i tron och att de istället utgör ett villkor för en fullkomlig tro. Vad anser ni om det?

Svar: Och? Det spelar ingen roll vad Abûl-Hasan eller någon annan säger. Låt dem säga och spela in vad de vill. Vi refererar till Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik för att veta att handlingarna tillhör tron.

Tron består av tungans ord, hjärtats troslära och kroppsdelarnas handlingar. Handlingen tillhör tron och utgör inget villkor. Den är verkligen en del av tron och inom den. Handlingen är tron och utgör inget villkor för tron. Allas ord bortsett från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) accepteras och förkastas. Qur’ânen och Sunnah bevisar att handlingarna tillhör tron. Tron har drygt sjuttio nivåer. Den högsta är uttalandet ”det finns ingen sann gud utom Allâh”. Den lägsta är att ta bort något skadligt från vägen. Blygheten är också en av trons nivåer. Alltså är tron tal, handling och troslära. Uttalandet ”det finns ingen sann gud utom Allâh” är tungans tal. Att ta bort något skadligt från vägen är handling. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att den tillhör tron.

Säger då al-Ma’ribî:

”Nej! Den är ett villkor för tron.”?

Alltså vems ord skall vi ta? al-Ma’ribîs eller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Likaså är blygheten en del av tron och blygheten är hjärtats handling.

Vi följer inte människors uttalanden, hur kunniga de än är, om de motstrider Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Vi lämnar dem för det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet.”1

Den här frågan är avklarad och nedskriven i de trosrelaterade böckerna som handlar om Salafs och imamernas lära. Den är nedskriven och studerad. Vi har inget behov av vad den ene och den andre säger.

1 4:59