al-Fawzân om ´Abdul-Latîf Âlush-Shaykhs Takfîr

Fråga: En student säger att Shaykh ´Abdul-Latîf bin ´Abdir-Rahmân bin Hasan bin Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb – må Allâh benåda alla – gör en allomfattande Takfîr. Stämmer det?

Svar: Det är falskt. Shaykhen hör till de duktigaste i frågan1. Han gör inte alls någon allomfattande Takfîr. Han gör bara Takfîr på den som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gör Takfîr på, med bevis. Dessa människor angriper Da´wahs imamer och de lärda. Detta hör till deras tal.