al-Fawzân om ´Îd-presenter och ´Îd-besök

Fråga: Vad är domen för ´Îd-presenter?

Svar: Det är tillåtet. En utvidgning av mat, dryck, presenter och besök under ´Îd är en fin handling. På detta vis uppstår kontakter och kärlek muslimerna emellan. Handlingen är alltså tillåten.