al-Fawzân om ´Amr Khâlids uttalande om Iblîs

Fråga: Jag har hört hur en man sade i TV att Iblîs inte har hädat då han sade ”Min Herre” och ”Du har skapat mig”. Stämmer detta tal oinskränkt?

Svar: Har ni inte hört om detta och att det inte räcker med att bekräfta Allâhs herravälde om han så skulle säga ”Min Herre”? Det räcker inte förrän han endast dyrkar Allâh och bekräftar Allâhs gudomlighet. Det som ni har hört är ett falskt tal som härrör från en vilseledd person – och skydd sökes hos Allâh. Han vilseleder människorna med detta tal. Detta hör till avgudadyrkarnas tal:

لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ

”Om Allâh hade velat skulle varken vi eller våra förfäder ha satt något vid Hans sida och vi skulle inte ha förbjudit något [som Han har förklarat lovligt].”1

1 6:148

< index