al-Fawzan och Ibn Bâz i TV

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?v=b6mFqzjy8qQ

Fråga: Vad är domen för videoinspelningar? Hur avvisar vi folk som säger att ni tillåter handlingen eftersom ni är med i TV?

Svar: Har jag tillåtit det? Jag har inte gått ut självmant i TV. Det är de som kommer till moskén och filmar föreläsningar. Det är alltså publiken som filmar utan tillstånd eller samråd. Jag varken tillåter det eller behagas av det. De filmade till och med Ibn Bâz (rahimahullâh) medan han både misstyckte och varnade för handlingen. De brukade komma till samlingar och sittningar och filma honom varefter han kom med i TV. Betyder det att han tillät avbildning? Aldrig. Han dog med åsikten att all sorts avbildning är förbjuden.